syntar - en version av "Blinding Lights"

ensemblespel med bas, trummor och syntar, vi delar upp gruppen i fyra stämmor, en piano stämma och tre med stråkar, väljer ut någon eller några i gruppen som kan spela bas och trummor, vi avslutar med att spela in en musikvideo. Youtube videon här nedanför visar piano melodi och syntar.

grupp 2

Melodi 1

grupp 3

ACKORD

grupp 4