syntar - en version av "Starlightghts"

ensemblespel med bas, trummor och syntar, vi delar upp gruppen i tre stämmor, två piano stämmor och  stråkar, väljer ut någon eller några i gruppen som kan spela bas och trummor och ev sjunga, vi avslutar med att spela in en musikvideo. Youtube videon här nedanför visar piano melodi och syntar.

grupp 2

Melodi 1

Video med rätt tempo 

grupp 3

Text:

Hold you in my arms...

i just wanted to hold...

you in my arms